வர்மம் அறிமுகம் - முழு இலவச பயிற்சி வகுப்பு

இலவச வர்ம மருத்துவ துவக்க பயிற்சி

Language: Tamil

Instructors: ஸ்ரீ இரமேஷ் பாபு

Why this course?

Description

வாழ்க்கையில் தினம் தோறும் வரும் வலி மற்றும் உடல் உபாதைகளுக்கு சிறந்த முறையில் எப்படி வர்ம மருத்துவத்தை பயன்படுத்துவது என்பதற்கான சில உதாரணங்களுடன்

வர்மம் என்றால் என்ன

அடங்கல் என்றால் என்ன

வர்ம மருத்துவம் என்றால் என்ன

வர்ம தடவல் என்றால் என்ன

வர்மத்தை எப்பொழுது எங்கே எப்படி பயன்படுத்துவது

மேலும் பல விவரங்களுடன் இந்த இலவச வர்ம மருத்துவ துவக்க பயிற்சி தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது

Course Curriculum

How to Use

Welcome to our Free Program in Tamil

The training is available on a web browser, as well as on Android and iOS mobile devices.

For laptop or PC users, Google Chrome or Firefox browser is good.

For mobile/tab users

please follow the steps

.On an Android phone

Install the app using the link below, then apply this code to activate your app on the open screen. After that, you can click on the course and enrol yourself.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myschool.new.app

T0VTQR is the code for this item

.On iOSGo to the following URL and download the app; then, on the open screen, enter this code to activate your app; finally, go to the course and enrol.

https://apps.apple.com/us/app/myschool-online-courses/id1605957884

T0VTQR is the code for this item.

Any issues in streaming videos, Please update your browser or your myschool app.

Please share with your friends and family.

Regards

Sri Ramesh Babu

https://www.varmamacademy.com

Youtube Channel (Please subscribe and share)

https://studio.youtube.com/channel/UCA3XBbx0-VSORangVACCFNQ

After successful purchase, this item would be added to your courses.

You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews